Khai giảng lớp chuyên môn y tế lao động tháng 01/2024

VNSE xin thông báo khai giảng lớp “Chuyên môn y tế lao động” tháng 01/2024. CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN Y TẾ ... ....
Xem thêm

Kiểm định Kệ chứa hàng (RACK/BIN)

Kiểm định kệ hàng là thuật ngữ chỉ công tác đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống kệ hàng, ... ....
Xem thêm

Chứng chỉ chuyên môn y tế lao động

Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam thì các cán bộ làm công tác y tế tại doanh ... ....
Xem thêm

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc ....
Xem thêm

Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 giảm so với 6 tháng đầu năm 2021 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người. ....
Xem thêm

Kiểm định Nồi hơi

Trình tự các bước kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi được thực hiện theo QTKĐ 01-2016 /BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ....
Xem thêm

Kiểm định thang máy, thang cuốn

Kiểm định thang máy là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất và làm việc. ....
Xem thêm

Lịch khai giảng lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tháng 10/2022

VNSE thường xuyên tổ chức các khóa học An toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 1-2-3-4-5-6 tại trung tâm và tại Doanh nghiệp. ....
Xem thêm