Tại sao chọn chúng tôi

HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2016

Khẳng định chất lượng và uy tín của dịch vụ, được thành lập năm 2016. Hiện là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu tại Việt Nam về hoạt động về đào tạo, kiểm định an toàn lao động và các dịch vụ môi trường.

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Hoạt động trong khuôn khổ đăng ký kinh doanh và đã được chỉ định/ủy quyền/cấp phép bởi các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện, cũng như được công nhận bởi các tổ chức công nhận năng lực được Quốc tế thừa nhận.

CHUYÊN GIA CÓ CHUYÊN MÔN

Hiện nay, chúng tôi có các chuyên gia đánh giá, giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, kiểm định viên được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có trình độ, kiến thức, kỹ năng được phê duyệt theo lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Thành lập và hoạt động từ năm 2016

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ

Tin tức mới nhất

Khách hàng tiêu biểu