301597371_125809960203433_3473630615539316453_n

Lớp  HSE cơ bản (An toàn – Sức khỏe – Môi trường) & Lớp Cán bộ an toàn nhóm 2

 • Khai giảng ngày 27/09/2022
 • Học phí : 1.200.000/học viên
 • Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp chứng nhận HSE cơ bản
– Cấp giấy chứng nhận nhóm 2 (NĐ 44/2016)

 • Nội dung học : Chương trình khung của nghị định 44/2016 NĐ-CP .

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 

     2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động 

     3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành 

     4. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Lớp An toàn hóa chất theo NĐ 44/2016/NĐ-CP và NĐ 113/2017/NĐ-CP

Khai giảng ngày 28/09/2022

Học phí : 800.000 đồng/học viên

Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp thẻ an toàn nhóm 3 (NĐ 44/2016)
– Cấp giấy chứng nhận huấn luyện (NĐ 113/2017)

Nội dung học :

 1. Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất
 2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 3. Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
 4. Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
 5. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 6. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Lớp An toàn hóa chất theo NĐ 44/2016/NĐ-CP ; NĐ 113/2017/NĐ-CP và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo TT37/2020 BCT

Khai giảng ngày 28/09/2022

Học phí : 1.000.000 đồng/học viên

Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp thẻ an toàn nhóm 3 (NĐ 44/2016)
– Cấp giấy chứng nhận huấn luyện (NĐ 113/2017)

– Cấp giấy chứng nhận vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (TT37/2020 BCT)

Nội dung học :

Nội dung về an toàn hóa chất

 1. Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất
 2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 3. Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
 4. Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
 5. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 6. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Nội dung về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm :

 1. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
 2. Tính chất nguy hiểm hàng hóa cần vận chuyển; biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện chứa, vận chuyển.
 3. Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển, bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm.
 4. An toàn trong xếp, dỡ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; các biện pháp, thủ tục cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường vận chuyển.

Lớp An toàn điện theo thông tư 05/2021/TT-BCT

 • Khai giảng ngày 29/09/2022
 • Học phí : 500.000/học viên
 • Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp thẻ an toàn điện theo TT05/2021/BCT

 • Nội dung học : Chương trình khung của Thông tư 05/2021/BCT

   

Lưu ý : chỉ huấn luyện cho các đối tượng thuộc mục 1,3 Điều 4 quy định tại thông tư này.

Nội dung huấn luyện phần lý thuyết

 1. Nội dung huấn luyện chung
  • Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện;
  • Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại;
  • Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; nối đất; lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo;
  • Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện;
  • Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.
 1. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây
  • Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây;
  • Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện;
  • An toàn trong việc: Kiểm tra đường dây điện; làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện; chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện; làm việc trên cao.
 2. Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện:
  • Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện;
  • Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện;
  • An toàn trong việc: Kiểm tra thiết bị điện; đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành; làm việc với các thiết bị điện;
  • Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện.
 3. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện
  • An toàn trong việc đào, đổ móng cột; đào mương cáp ngầm;
  • An toàn trong việc lắp, dựng cột;
  • An toàn trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét;
  • An toàn trong việc lắp đặt thiết bị điện.
 4. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định
  • Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định;
  • An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.
 5. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện
  • Đối với đường dây điện: An toàn trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành;
  • Đối với thiết bị điện: An toàn trong khi làm việc với từng loại thiết bị điện.
 6. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt: An toàn trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện.
 7. Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện
  • Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố;
  • An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành.

Điều 6. Nội dung huấn luyện phần thực hành

 1. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.
 2. Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.
 3. Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

Lớp Kỹ thuật sơ cấp cứu căn bản theo TT19/2016 BYT

 • Khai giảng ngày 23/09/2022
 • Học phí : 400.000/học viên
 • Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp chứng nhận sơ cấp cứu.

 • Nội dung học : Chương trình khung của Thông tư 19/2016 BYT
  1. Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ
  2. Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)
  3. Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)
  4. Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)
  5. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)
  6. Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)
  7. Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu
  8. Các hình thức cấp cứu:
   • Cấp cứu điện giật
   • Cấp cứu đuối nước
   • Cấp cứu tai nạn do hoá chất
  1. Hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu
  2. Thực hành chung cho các nội dung

Lớp An toàn cho tài xế lái xe ô tô (Nhóm 3) theo TT06/2020/TT-BLĐ TBXH

 • Khai giảng ngày 24/09/2022
 • Học phí : 500.000/học viên
 • Chứng chỉ/chứng nhận sau khóa học :

– Cấp thẻ an toàn nhóm 3 (NĐ 44/2016)

Nội dung huấn luyện : 

 • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA TNGT VÀ BNN .
 • PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRÁNH BNN CHO TÀI XẾ VÀ QUY TẮC LÁI XE AN TOÀN .
 • BIỂN BÁO, CHỈ DẪN ATVSLĐ
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP LÁI XE Ô TÔ
 • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện