Đối với các doanh nghiệp có sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, khi kiểm tra cần chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung:

 1. Thông tin tóm tắt về doanh nghiệp
 2. Tình hình thực hiện các chế độ quản lý lao động
 3. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động

Doanh nghiệp phải cung cấp kèm theo các hồ sơ sau:

 1. Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy; Quy chế hoạt động; Văn bản phân công trách nhiệm,…;
 3. Hợp đồng lao động
 4. Danh mục quản lý các loại máy, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất; hồ sơ quản lý an toàn hệ thống điện, hóa chất sử dụng tại doanh nghiệp (nếu có);
 5. Hồ sơ về tổ chức đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc
 6. Nội quy an toàn – vệ sinh lao động, quy trình đảm bảo an toàn đối với các loại công việc, các loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất, nơi làm việc.
 7. Hồ sơ quản lý, cấp phát trang bị bảo vệ cá nhân cho người lao động
 8. Hồ sơ đo, kiểm môi trường lao động hàng năm (tại khu vực sản xuất)
 9. Danh sách phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 10. Danh sách phân loại lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 11. Hồ sơ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 12. Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động. Hồ sơ vệ sinh lao động. Hồ sơ về việc tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn lao động
 13. Sổ thống kê tình hình tai nạn lao động, biên bản điều tra tai nạn lao động (nếu có), hồ sơ về báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác an toàn vệ sinh lao động.
 14. Quyết định thành lập bộ phận an toàn – vệ sinh lao động, quy chế hoạt động và phân cấp trách nhiệm cho các thành viên, các chức danh quản lý sản xuất. Kế hoạch thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động
 15. Các biên bản tự kiểm tra an toàn – vệ sinh lao động, sổ ghi biên bản kiểm tra
 16. Hồ sơ liên quan đến làm thêm giờ.
 17. Các hồ sơ khác có liên quan,…

Quý khách hàng cần viết báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

? Trụ sở công ty: 63 đường số 7, khu nhà ở đường sắt Dĩ An, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

? Email : info.vnse@gmail.com;

? Hotline: 0789 39 2325 – 0274 3795 736 – 0274 3795 737