Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

Sơ cấp nghề là gì?          Sơ cấp nghề chính là một bậc đào tạo thấp nhất trong các ...

Xem thêm...

Dịch vụ Audit nhà máy

Audit nhà máy (đánh giá nhà máy) là quá trình đánh giá được tiến hành nhằm đánh giá các đơn vị cung ứng về nhiều khía cạnh khác nhau như: hệ thống quản lý chất lượng, môi trường làm việc, thiết bị và vật tư phòng sạch, khả năng cung ứng các yêu cầu của phía khách hàng,...

Xem thêm...

Dịch vụ viết báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Đối với các doanh nghiệp có sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, khi kiểm tra cần chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung

Xem thêm...

Cập nhật kiến thức về quy trình Lock out, Tag out (LOTO) theo OSHA CRF 1910.147

Lock out, Tag out (hay còn gọi là LOTO) là một tiêu chuẩn an toàn với mục đích giảm tỷ lệ thương vong gây ra bởi những nguồn lực tiềm tàng, khi khởi động máy móc hoặc khi giải phóng các nguồn năng lượng dự trữ.

Xem thêm...

KIỂM TRA KỆ CHỨA HÀNG (RACK/BIN)

Kiểm tra kệ hàng góp phần quan trọng cho việc đảm bảo hoạt động lưu kho được diễn ra hiệu quả, an toàn. Đồng thời, nhờ có quy trình kiểm tra kệ hàng chính xác, doanh nghiệp sẽ có thể giảm bớt được khá nhiều chi phí về đầu tư.

Xem thêm...

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021 BCT

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021 BCT

Xem thêm...

Huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016 và 140/2018

VNSE thường xuyên tổ chức đào tạo và huấn luyện các nhóm đối tượng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Các danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt thuộc nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem thêm...

Kiểm định an toàn lao động

Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng thời gian giữa hai lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị.

Xem thêm...

Dịch vụ môi trường

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Đồng thời dựa vào đó thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.

Xem thêm...

Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản theo Thông tư 19/2016 TT-BYT

Huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu căn bản dành cho lực lượng sơ cấp cứu và người lao động theo TT19/2016 BYT

Xem thêm...

Kiểm tra chống sét, an toàn điện

Kiểm tra hệ thống chống sét (hay đo chống sét) là hình thức kiểm tra tình trạng khoan giếng tiếp địa, tình trạng nối đất, luồng điện trở và sự liên kết của hệ thống chống sét.

Xem thêm...

Kiểm tra không phá hủy NDT

Kiểm tra không phá hủy NDT (Non Destructive Testing ) đề cập đến một loạt các phương pháp kiểm tra cho phép đánh giá và thu thập dữ liệu về vật liệu, hệ thống hoặc thành phần mà không làm thay đổi hay hư hại vật cần kiểm tra

Xem thêm...