30e435a572078f59d616

Kiểm tra hệ thống chống sét là gì?

Kiểm tra hệ thống chống sét (hay đo chống sét) là hình thức kiểm tra tình trạng khoan giếng tiếp địa, tình trạng nối đất, luồng điện trở và sự liên kết của hệ thống chống sét.

Hiểu đơn giản thì kiểm tra hệ thống chống sét là hình thức kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống chống sét, khả năng chống sét có đạt yêu cầu hay không.

Nếu luồng điện trở đạt mức yêu cầu thì có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, nếu luồng điện trở vượt mức quy định thì phải tiến hành sửa chữa và khắc phục.

Kiểm tra hệ thống chống sét có 2 giai đoạn:

  1. Sau khi lắp đặt hệ thống chống sét (trước khi phê duyệt giấy phép cho hệ thống)cần kiểm định chất lượng hệ thống (duy nhất 1 lần).
  2. Kiểm định tình trạng hệ thống chống sét theo chu kỳ 12 tháng/lần (chu kỳ hàng năm).

Quy định kiểm tra hệ thống chống sét

Kiểm tra hệ thống chống sét là yêu cầu bắt buộc được quy định tại TCVN 9385:2012 áp dùng cho đối tượng công trình/cơ quan/doanh nghiệp,.. thuộc phụ lục III, nghị định 136/2020/NĐ-CP

TCVN 9385:2012 là tiêu chuẩn chống sét mới nhất do Bộ xây dựng biên soạn về hướng dẫn, thiết kế, thi công và bảo trì hệ thống chống sét.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Phụ lục III) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021, trước đây là nghị định 79/2014/NĐ-CP (phụ lục II).

Về quy định kiểm định – đo đạc hệ thống chống sét.

Được quy định tại TCVN 9385:2012. Chi tiết:  TCVN 9385:2012 » Điều 28

Khi hoàn thành quá trình lắp đặt hoặc bất cứ chỉnh sửa nào, nên thực hiện các phép đo cách ly và kết hợp và/hoặc các kiểm tra sau đây. Các kết quả được ghi trong sổ theo dõi hệ thống chống sét.

– Điện trở nối đất của mỗi điện cực đất cục bộ với đất và bổ sung điện trở nối đất của hệ thống nối đất hoàn chỉnh.

– Mỗi điện cực đất cục bộ nên được đo tách biệt với điểm kiểm tra giữa dây xuống và điện cực đất trong vị trí tách rời (phép đo cách ly).

– Tiến hành đo tại điểm đo ở vị trí nối (phép đo kết hợp). Nếu có bất kỳ sự khác biệt đáng kể trong các phép đo liên quan tới các vị trí khác, nêu điều tra nguyên nhân của sự khác nhau này.

– Các kết quả của việc kiểm tra tất cả các dây dẫn, lắp ghép và mối nối hoặc tính liên tục về điện đo được.

– Việc đo đạc chi tiết có thể tham khảo tiêu chuẩn BS 7430 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

  • Nếu điện trở nối đất của một hệ thống chống sét vượt quá 10W thì nên giảm giá trị này, ngoại trừ các kết cấu trên đá như miêu tả trong 13.5.
  • Nếu điện trở nhỏ hơn 10W nhưng cao hơn đáng kể so với lần kiểm tra trước, nên điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

 Việc đo kiểm tra nên được tiến hành định kỳ, tốt nhất không quá 12 tháng.

Đối với các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên tăng tần suất kiểm tra.

Quy trình kiểm tra hệ thống chống sét

  1. Kiểm tra sơ bộ hệ thống trên hồ sơ
  2. Kiểm tra tình hình thực tế của hệ thống
  3. Tiến hành đo đạc, kiểm tra điện trở
  4. Ghi kết quả kiểm tra, xử lý số liệu và kiến nghị
  5. Cấp giấy kiểm tra cho hệ thống chống sét nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn