z2052155529861_049bf492c096954079284f910df9c7e0

HUẤN LUYỆN & CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1,2,3,4,5,6 

VNSE là đơn vị được Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội cấp phép hoạt động Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Hạng C). Chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo và huấn luyện các nhóm đối tượng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Các danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt thuộc nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Những quy định chung

– Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định  về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.
– Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.
– Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
– Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.
– Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.
– Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.
– Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

Quản lý việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, sổ theo dõi huấn luyện 

 • Nhóm 1,2,5,6 : cấp giấy chứng nhận huấn luyện . Thời hạn hiệu lực : 02 năm
 • Nhóm 3 :Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; Thời hạn hiệu lực : 02 năm
 • Nhóm 4 : Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thời hạn hiệu lực : 01 năm

Thời gian huấn luyện

Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:

 1. Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 2. Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 3. Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 4. Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 5. Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Các khóa huấn luyện an toàn lao động theo ND 44/2016 và ND 140/2018 mà VNSE thường xuyên tổ chức (tại trung tâm và theo yêu cầu đơn vị )

 1. Khóa  học dành cho Nhóm 1,2,4,5,6.
 2. Khóa học dành cho Nhóm 3 (các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt theo TT06/2020 TT-BLĐ TBXH)
 • Lớp : Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, xe nâng, xe cơ giới, thiết bị thi công xây dựng, lái xe ô tô các loại
 • Lớp: Kỹ thuật an toàn điện, thiết bị điện, hàn điện – hàn hơi
 • Lớp: Kỹ thuật an toàn thi công xây dựng, an toàn làm việc trên cao
 • Lớp: Kỹ thuật an toàn sử dụng hóa chất
 • Lớp : Kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh, hệ thống đường ống áp lực
 • Lớp: Kỹ thuật an toàn làm việc trong không gian hạn chế
 • Lớp: kỹ thuật an toàn trong bốc xếp thường xuyên thủ công vật nặng từ 30 kg trở lên
 • Lớp: kỹ thuật an toàn làm việc trong Bếp ăn công nghiệp