Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

 

Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học bao quanh người lao động, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe và tâm sinh lý của người lao động.

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc nhằm quản lý được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố có hại để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

 

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Việc xác định vị trí quan trắc môi trường lao động căn cứ vào tiêu chuẩn TCVN 5508:2009, nguồn phát sinh, công nghệ sản xuất, nguyên liệu sử dụng và số lượng lao động làm việc tại các khu vực.

– Nhà xưởng hỗn hợp – bố trí nhiều công đoạn sản xuất trong cùng một xưởng thì mỗi công đoạn sản xuất phải thực hiện quan trắc môi trường lao động;

– Nhà xưởng đồng nhất – bố trí 1 công đoạn sản xuất – không có các nguồn phát sinh nhiệt thì số vị trí quan trắc môi trường lao động được xác định như sau:

Diện tích cơ sở sản xuất (m2) Số điểm đo
Dưới 100 4
100 đến 400 8
Trên 400 Xác định theo khoảng cách giữa các vị trí làm việc không vượt quá 10m

Các yếu tố quan trắc môi trường lao động thông thường: vi khí hậu, tiếng ồn và rung động, bức xạ và phóng xạ, chiếu sáng không hợp lý, bụi mịn, các hoá chất độc, các yếu tố vi sinh vật có hại và nhóm yếu tố Tâm sinh lý lao động và Ergonomics, được phân thành các nhóm sau:

  • Nhóm yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ nhiệt.
  • Nhóm yếu tố vật lý trong môi trường lao động: Ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, điện từ trường tần số công nghiệp, điện từ trường tần số cao, bức xạ ion hóa (Tia X, tia phóng xạ…), bức xạ không ion hóa (Tia UV tử ngoại…)
  • Nhóm yếu tố bụi trong môi trường lao động: Bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi mịn…
  • Nhóm yếu tố hóa học, hơi khí độc trong môi trường lao động, hóa chất độc hại.
  • Nhóm yếu tố vi sinh trong môi trường lao động.
  • Nhóm yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics, các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, văn hóa
  • Các yếu tố về tổ chức bố trí lao động: bố trí vị trí lao động, phương pháp hoạt động, thao tác làm việc, chế độ lao động và nghỉ ngơi, chế độ ca làm việc, thời gian lao động,…
  • Yếu tố tâm – sinh lý: gánh nặng lao động thể lực, căng thẳng thần kinh tâm lý, căng thẳng thần kinh – giác quan, tư thế lao động, ecgonomy.

Mỗi ngành nghề sản xuất, cần phải xác định thông số quan trắc môi trường cho phù hợp:

– Đối với may mặc đánh giá các yếu tố vi khí hậu, bụi, ồn, Ergonomic, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi; 

 – Đối với các nhà máy có công đoạn sơn thì đánh giá các hơi dung môi, Ergonomic, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi; 

 – Đối với bệnh viên, phòng khám thì đánh giá vi sinh, phóng xạ, Ergonomic, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi; 

 – Đối với nhà máy thực phẩm, dược: đánh giá vi sinh, phòng sạch, Ergonomic, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi; 

 – Đối với ngành chế biến gỗ: đánh giá hơi dung môi, bụi hô hấp, ồn, ergonomic, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động,

 – Đối với nhà máy cơ khí: đánh giá hơi dung môi, bụi hô hấp, ồn, ergonomic, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động,

  – Đối với nhà máy sản xuất hóa chất: đánh giá các yếu tố nguy hiểm, hơi hóa chất, ergonomic, tâm sinh lý lao động, gánh nặng lao động,

Quan trắc môi trường lao động phải thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

 

Mọi thắc mắc và tư vấn về dịch vụ đo kiểm môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động, vui lòng liên hệ ngay VNSE với số hotline 0789 39 2325.

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Trụ sở công ty: 63 đường số 7, khu nhà ở đường sắt Dĩ An, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Email: info.vnse@gmail.com

Hotline: 0789 39 2325 – 0274 3795 736 – 0274 3795 737