Kiểm định an toàn xe nâng

XE NÂNG LÀ GÌ?

 • Xe nâng là một thiết bị công nghiệp loại nhỏ, có lắp nĩa nâng đính kèm có thể nâng hạ hàng phía trước xe bằng cách lồng thêm khung nâng để thay đổi chiều cao. Xe nâng phục vụ nhu cầu vô cùng đa dạng của các ngành sản xuất, công nghiệp, logistic, kho hàng lưu trữ hàng hóa lớn.
 • Hiện nay, xe nâng đang được chia thành 2 loại chính, xe nâng điện (Electric forklift) và xe nâng sử dụng động cơ đốt trong (Internal Combustion forklift).

NHỮNG QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG XE NÂNG:

 • Chỉ sử dụng xe để nâng hàng hóa.
 • Người vận hành phải được qua lớp huấn luyện về KTAT xe nâng, được cấp chứng nhận.
 • Sử dụng xe nâng hàng, người vận hành cần phải hiểu và  biết các yêu cầu sau :
 • Biết các thông số, đặc tính của xe nâng.
 • Biết trọng tải nâng ( tính toán sơ bộ )
 • Đặc tính tải
 • Biết trọng tâm tải
 • Trọng tâm (độ cứng vững của xe )
 • Biết đọc sơ đồ tải
 • Kiểm tra xe nâng trước khi đưa vào sử dụng
 • Trong quá trình vận hành cần tuân thủ các quy trình an toàn
 • Ngưng vận hành xa nâng khi phát hiện thấy sự mất an toàn.
 • Sau khi vận hành xe cần phải tuân thủ bảo quản, bảo dưỡng, chăm sóc xe.

Thời gian kiểm định xe nâng hàng

Thời gian kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng được thực hiện khi:

 • Kiểm định an toàn xe nâng lần đầu khi sử dụng.

 • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. Thông thường chu kỳ kiểm định xe nâng hàng là 2 năm/lần. Đối với xe nâng đã sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm/lần.
 • Chế độ kiểm định bất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Sau khi thay thế, sửa chữa.

Ngoài ra, kiểm định an toàn xe nâng còn được thực hiện khi:

 • Kiểm định trước khi xuất xưởng, trước khi bán
 • Kiểm định xuất khẩu, nhập khẩu